Afhankelijk van de toegepaste productiemethode, kan de impact van gelijkaardige producten verschillen. Bij biologische landbouw proberen ze om op zo’n natuurlijk mogelijke manier te produceren. Bioboeren streven ernaar een zo laag mogelijke milieu-impact te creëren.

Afhankelijk van welke milieu-indicatoren je bekijkt en welke functionele eenheid je gebruikt (bijvoorbeeld per 100 gram product, gram eiwitten of kcal), kan de milieu-impact van biologische landbouw hoger of lager zijn dan die uit de ‘gangbare’ landbouw.

Biologische productie heeft bijvoorbeeld een positieve impact op de bodemkwaliteit of andere positieve effecten op het milieu. Deze effecten zijn niet altijd even goed meetbaar en worden in de meeste studies niet of onvoldoende meegenomen.

Bovendien is de oogst van biologische landbouw schaarser, en levert het daardoor minder op in vergelijking met meer gangbare landbouw - hoewel dit al verbeterd is. Daardoor is de milieu-impact per kilogram product voor biologisch geteelde producten soms groter.

Dit maakt dat een aanbeveling rond biologisch geteelde of gekweekte producten op dit moment niet voor de hand ligt. Er is meer onderzoek nodig om dit in de toekomst in de aanbevelingen op te nemen.

Voor meer informatie verwijzen we naar www.biomijnnatuur.be (Bioforum, de sectororganisatie voor biolandbouw en -voeding in Vlaanderen) en www.allesoverbio.be (VLAM).