Deze richtlijnen worden momenteel herzien door de Hoge Gezondheidsraad (project FBDG) en worden verwacht in 2019.

Overzichtstabel aanbevelingen voeding per leeftijdsgroep (2014)