Advies: Vermindering van de blootstelling van kinderen, inclusief adolescenten, aan ongezond voedsel via media en marketing in België

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) geeft een gedetailleerd overzicht van de effecten van voedingsreclame gericht op kinderen. Op basis van dit overzicht concludeert de HGR dat voedselmarketing vooral gericht is op ongezonde voedingsmiddelen en dat deze ongezonde voedselmarketing de voedselvoorkeuren, koopwensen en eetgewoonten van kinderen beïnvloedt. De HGR concludeert ook dat zelfreguleringstechnieken ontoereikend zijn om de blootstelling van kinderen aan ongezonde voedselmarketing te verminderen.

De HGR roept daarom de regeringen op alle niveaus (federaal, regionaal en lokaal) op om een regelgeving in te voeren om kinderen tot 18 jaar te beschermen tegen reclame vo delen. En dit via verschillende media, platforms en setting or, en marketing van, ongezonde levensmids,waarbij ook rekening gehouden wordt met de bestaande EU-regelgeving en -richtlijnen.

De HGR doet daarom de volgende aanbevelingen naar de verschillende overheden:

  • Maak gebruik van onafhankelijke voedingsrichtlijnen die streng genoeg zijn om te bepalen voor welke ongezonde voedingsmiddelen marketing naar kinderen moet verboden worden. De HGR schuift daarvoor het WHO Nutrient Profile Model naar voor.
  • Richt de regelgeving op alle relevante media en settings, in het bijzonder op digitale media (bv. marketing in advergames, reclame in games), sponsering bij sportevenementen en jeugdploegen, het gebruik van cartoons/bekende figuren op verpakkingen, promoties, wedstrijden, acties, ….
  • Zorg ervoor dat plaatsen waar kinderen samenkomen, zoals kinderopvang, scholen, familie en kinderpraktijken, … volledig vrij zijn van alle vormen van marketing voor ongezonde voeding.
  • Stel een tijdszone in op momenten waarop kinderen veel tv kijken (van 6 uur tot 23 uur ) en waarbinnen geen uitzending van reclame voor ongezonde voedingsmiddelen (inclusief voor sponsering en product placement) is toegelaten.
  • Stel een verbod in op het gebruik van marketingtechnieken die aantrekkelijk zijn voor kinderen (bv. stripfiguren, mascottes, kidfluencers), zowel voor reclame als op de verpakkingen van voedingsmiddelen waar volgens de voedingsrichtlijnen geen reclame voor is toegelaten.
  • Implementeer de volledige internationale code rond marketing voor vervangers van borstvoeding.
  • Zet in op het verhogen van de voedsel- en reclamegeletterdheid om kinderen en hun ouders/verzorgers weerbaarder en mediawijs te maken. Dit kan via scholen en maatschappelijke organisaties.
  • Monitor de voedselreclame in verschillende settings en op verschillende platforms op een regelmatige basis.

De HGR benadrukt ook dat ‘regelgeving rond kindermarketing’ maar één belangrijke strategie is om in te spelen op de obesogene omgeving. Naast deze regelgeving zijn ook andere acties nodig, zoals een gezond voedingsaanbod in scholen, fiscale maatregelen om gezonde voeding te promoten, een beleid rond etikettering en front-of-pack labels, …

Het Vlaams Instituut Leven was betrokken in de werkgroep die dit advies uitschreef.