Een voedingslabel alleen zal er niet voor zorgen dat mensen plots gezonder gaan eten. Het is belangrijk dat het niet op zich staat en wordt ingebed in een breder gezondheidsbeleid, waarin ook andere maatregelen worden genomen.

Sensibilisatiecampagnes

Bij elk soort label is het nodig dat de consument geïnformeerd wordt over hoe het label werkt en hoe je het kan interpreteren.  Dat kan bijvoorbeeld via sensibilisatiecampagnes of infosessies. Volgens enkele experimentele studies zou het effectief kunnen zijn om voedinglabels te combineren met bijkomende omgevingsinterventies die het maken van gezonde keuzes stimuleren. Zoals het voorzien van gezonde drankautomaten, gratis fruit op het werk, gezonde maaltijden op school, …

We vinden het daarom ook belangrijk dat het federale beleid, verantwoordelijk voor voedsellabels, en het Vlaamse beleid, verantwoordelijk voor preventie, goed op elkaar worden afgestemd.

Afzender

Een andere essentiële factor in het slagen van een label is de geloofwaardigheid: het label is bij voorkeur afkomstig van een betrouwbare bron. De goedkeuring of steun van een nationale of internationale (gezondheids)organisatie kan hiertoe bijdragen, maar mag ook niet misbruikt worden. Zo baseerde het Vinkje in Nederland zich op de criteria van de Schijf van vijf van het Voedingscentrum. Maar dit zegt niets over de eventuele effectiviteit van een label.

Een goede dialoog met de industrie is in dit verhaal uiteraard essentieel, maar het is de overheid die te allen tijde de touwtjes in handen moet hebben.