De eetgewoonten van jongeren werden bevraagd in de HBSC-studie (2014), de Voedselconsumtiepeiling (2014) en de Gezondheidsenquête (2013).

Voedselconsumptiepeiling (2014): Belgische jongeren van 10 tot 17 jaar

 • Jongeren drinken te weinig water. 10- tot 13-jarigen drinken gemiddeld 739 ml niet-gesuikerde dranken, waarvan 695 ml water. En 14- tot 17-jarigen drinken gemiddeld 848 ml niet-gesuikerde dranken, waarvan 758 ml water.
 • Belgische jongeren drinken heel veel gesuikerde dranken: gemiddeld 200 ml per dag voor 10- tot 13-jarigen. En de 14- tot 17-jarigen halen zelfs 241 ml per dag: daarmee zijn zij de koplopers van alle leeftijdsgroepen uit de Voedselconsumptiepeiling 2014. Ook hun frequentie ligt heel hoog: 58% de 14- tot 17-jarigen drinkt geregeld – 2 keer of meer per week – gesuikerde dranken, tegenover 41% van de 10- tot 13-jarigen. Ook het dagelijks nuttigen ervan stijgt van 20 naar 32%. Vanaf 14 jaar vroeg de peiling ook naar alcohol: dat is gemiddeld 49 ml per dag tussen 14 en 17 jaar.
 • 10- tot 13-jarigen verorberen gemiddeld 103 gram groenten per dag, en 110 gram fruit.
 • Fruit laten jongeren nog meer links liggen (fruitsap niet inbegrepen): 10- tot 13-jarigen eten 99 gram per dag, 14- tot 17-jarigen maar 85 gram meer. Slechts 44% van de 10- tot 13-jarigen eet dagelijks fruit: dat zakt weg naar 29% van de 14- tot 17-jarigen – het laagste cijfer van alle leeftijdsgroepen. 
 • Belgische jongeren eten vooral wit brood en/of wittebroodproducten – ongeveer 45% van hen zelfs dagelijks. Deze leeftijdsgroep eet het minst bruin en/of volkorenbrood van alle leeftijdsgroepen: slechts 37% eet het dagelijks t.o.v. 41% bij de 18- tot 39-jarigen en 61% bij de 40- tot 64-jarigen. De 10- tot 13-jarigen eten dagelijks gemiddeld 134 gram brood, beschuit en ontbijtgranen, de 14- tot 17-jarigen 141 gram. En 138 gram tegenover 146 gram aardappelen en graanproducten per dag. 
 • 47% van de 10- tot 13-jarigen en 39% van de 14- tot 17-jarigen drinkt dagelijks melk – 13% en 9% gearomatiseerde melk (chocomelk, aardbeienmelk, …). 10- tot 13-jarigen consumeren gemiddeld slechts 190 gram melk en melkproducten per dag (203 gram als je sojaproducten meerekent). Voor de 14- tot 17-jarigen ligt de melkinname op 163 gram (173 als je sojaproducten meerekent). 
 • 10- tot 13-jarigen eten gemiddeld 124 gram vlees, vis, eieren en/of vervangproducten per dag, hun 14- tot 17-jarige tegenhangers al 131 gram per dag. Dat overstijgt de aanbevolen 100 gram per dag. Vlees en vleesbereidingen nemen het grootste deel voor hun rekening (respectievelijk 101 en 108 gram per dag).  58% van de 10- tot 13-jarigen en 56% van de 14- tot 17-jarigen halen de norm om wekelijks vis te eten niet. Ze scoren daarmee het slechtst over alle leeftijden.
 • Belgische jongeren zijn ook de grootste slokoppen in de restgroep. 10- tot 13-jarigen eten dagelijks gemiddeld 438 gram producten uit de restgroep (alcohol niet inbegrepen). Voor 14- tot 17-jarigen is dat 478 gram per dag. Dat komt overeen met 688 en 705 kcal per dag – véél te veel. Ongeveer 21% van de jongeren snoept elke dag zoetwaren en chocolade. En ook droge koeken en cake zijn dagelijkse kost voor een groot aantal jongeren (25% bij de 10- tot 13-jarigen en 19% bij de 14- tot 17-jarigen). Al eten ze er minder van dan kleuters en kinderen. 

Meer informatie over de Voedselconsumptiepeiling 2014.

HBSC-studie (2018): Vlaamse jongeren van 11 tot 18 jaar

 • Volgens de HBSC-studie (2018) slaan Vlaamse jongeren van 11 tot 18 jaar het ontbijt meestal over. Dat is nochtans één van de belangrijkste eetmomenten op een dag. 69% van de jongens en 67% van de meisjes ontbijt elke weekdag. Dagelijks ontbijten op weekdagen neemt af met de leeftijd. Op 11- tot 12-jarige leeftijd ontbijten 81% van de jongens en 79% van de meisjes dagelijks. In de leeftijdsgroep van 17- tot 18-jarigen is dit nog slechts 58% en 60%. Jongeren die algemeen secundair onderwijs (ASO) volgen, ontbijten het meest op dagelijkse basis, jongeren uit het beroepsonderwijs (BSO) slaan deze maaltijd het vaakst over.
 • Een min of meer gezond eetpatroon houdt volgens de HBSC-studie 2018 in dat jongeren dagelijks fruit, groenten en water consumeren alsook dagelijks ontbijten. Minder jongens (19%) dan meisjes (25%) houden er een dergelijk gezond eetpatroon op na. Wel is ten opzichte van de bevindingen uit 2014 zowel bij de jongens als de meisjes een gunstige evolutie waar te nemen. Toen bedroeg de prevalentie immers 12% bij de jongens en 18% bij de meisjes. … En hoe ouder de jongens en meisjes worden, hoe minder ze hun gezonde eetpatroon aanhouden. Vanaf 17- tot 18-jarige leeftijd stijgt de prevalentie van meisjes die aan een gezond eetpatroon voldoen wel terug licht. Jongeren uit het ASO eten gezonder dan leeftijdsgenoten uit andere richtingen. 
 • Dagelijks water drinken? 83% van de Vlaamse jongens tegenover 89% van de meisjes geeft aan het te doen. Dat is een significante verbetering tegenover 2014. Er is geen duidelijke verschuiving merkbaar naargelang de leeftijden. Meer jongeren uit het ASO dan uit het BSO drinken meermaals per dag water. 
 • In 2018 gaf 29% van de Vlaamse jongens aan dagelijks frisdrank te consumeren t.o.v. 20% van de meisjes. De prevalentie van dagelijkse frisdrankconsumptie is bij de jongens en de meisjes ten opzichte van 2014 gedaald. Bij jongens stijgt dat met de ouderdom: 23% van de 11- en 12-jarigen drinkt dagelijks frisdrank, t.o.v. 32% van de 17- en 18-jarigen. Ook bij meisjes stijgt de dagelijkse frisdrankconsumptie naar mate ze ouder worden, 15% van de 11- tot 12-jarige meisjes drinkt dagelijks frisdrank t.o.v. 22% van de 13- tot 14-jarige meisjes. Minder jongens en meisjes uit het ASO drinken dagelijks frisdrank dan hun leeftijdsgenoten in het BSO. 
 • De dagelijkse fruitconsumptie bij jongeren in 2018 is gestegen t.o.v. de dagelijkse consumptie in 2014. In 2018, at 42% Vlaamse meisjes en 33% Vlaamse jongens eet dagelijks fruit. Hoe ouder ze worden, hoe minder vaak fruit ze gemiddeld eten. 44% van de 11- en 12-jarige jongens eet dagelijks fruit. Wanneer ze 17 en 18 zijn, eet amper 25% nog dagelijks fruit. Voor meisjes is dat respectievelijk 54% en 38%. Meisjes volgen ook beter de aanbevolen hoeveelheid van minstens twee stukken fruit per dag (17% t.o.v. 14%). Meisjes uit het algemeen en het technisch secundair onderwijs eten frequenter fruit (respectievelijk: 40% en 37%) in vergelijking met de meisjes uit het beroeps secundair onderwijs (28%).Bij de jongens ligt de prevalentie ook het hoogst in het algemeen secundair onderwijs (31%), gevolgd door het technisch (23%) en het beroeps (22%) secundair onderwijs. 
 • Er zijn meer meisjes die dagelijks groenten eten dan jongens (67% t.o.v. 57%). Er zijn ook meer meisjes (22%) dan jongens (20%) die dagelijks minstens twee porties groenten eten. Ten opzichte van 2014 is dit een significante toename. De dagelijkse groenteconsumptie is zowel bij jongens als bij meisjes het hoogst in de leeftijdsgroep van 15- tot 16-jarigen en afneemt bij de oudste leeftijdsgroep (17-18 jaar). De laagste consumptie wordt gezien in de jongste leeftijdsgroep (11-12 jaar). Zowel bij jongens als bij meisjes is de dagelijkse groenteconsumptie hoger in het ASO.


Lees meer over de HBSC studie.

Gezondheidsenquête (2013): Vlaamse jongeren van 15 tot 24 jaar

Uit de Gezondheidsenquête 2018 blijkt dat maar 29% van de Vlaamse jongeren tussen 15 en 24 jaar dagelijks de aanbevolen hoeveelheid fruit eet. 31% van de Vlaamse jongeren eet voldoende groenten. En gecombineerd? Slechts 8% eet dagelijks voldoende fruit en groenten. 39% drinkt de aanbevolen hoeveelheid water. 27% van de 15- tot 24-jarigen drinkt elke dag gesuikerde frisdrank en 43% eet dagelijks zoete of zoute snacks. 

Meer informatie over de gezondheidsenquête.