Wat met de volwassenen? Ook hier een overzicht van de resultaten uit de Voedselconsumptiepeiling (2014), de gezondheidsenquête (2018) en de Preventiebarometer (2023).

Voedselconsumptiepeiling (2014): Belgische volwassenen van 18 tot 64 jaar

Water

Uit de resultaten blijkt dat de gemiddelde drankinname (water, koffie, thee, lightfrisdrank, …) op 1194 ml ligt voor de 18- tot 39-jarigen en op 1404 ml voor de 40- tot 64-jarigen. We drinken wel te weinig water. Voor de 18- tot 39-jarigen bestaat slechts 866 ml van de dagelijkse drankinname uit water, en voor de 40- tot 64-jarigen 822 ml.

Frisdrank en alcohol

18- tot 39-jarigen drinken dagelijks gemiddeld 209 ml gesuikerde frisdranken, 40- tot 64-jarigen maar 88 ml. De respectievelijke leeftijdsgroepen drinken gemiddeld 148 ml en 179 ml alcoholische dranken per dag. De 40- tot 64-jarigen drinken het frequentst alcoholische dranken: regelmatig (2 keer of meer per week) wijn (34%) en bier (26%). 12% van deze leeftijdsgroep drinkt dagelijks wijn (t.o.v. 3% bij de 18- tot 39-jarigen) en 9% bier (t.o.v. 4% bij de 18- tot 39-jarigen).

Groenten en fruit

Veel groenten eten is gezond, maar ook de volwassenen consumeren hiervan te weinig. In de categorie van 18 tot 39 jaar ligt dat gemiddelde op 143 g, en voor de 40- tot 64-jarigen op 172 gram. Een ondermaatse score dus. Fruit doet het al niet veel beter: amper 92 gram bij 18- tot 39-jarigen en 128 gram bij 40- tot 64-jarigen. Dat is zelfs niet 1 volledig stuk fruit.

Reken je fruitsap mee? Dan bedraagt de gemiddelde dagelijkse consumptie respectievelijk 162 en 179 gram. Maar vers fruit heeft de voorkeur. Want wanneer je fruit perst, gaat een groot deel van de vezels en vitamines verloren. Slechts 38% van de 18- tot 39-jarigen zegt dagelijks vers fruit en groenten te eten.

Brood en aardappelen

Belgische volwassenen eten te weinig brood, beschuiten en ontbijtgranen. Ze consumeren wel in mindere mate wit brood en afgeleiden dan de jongere leeftijdsgroepen: 61% van de 40- tot 64-jarigen tegenover 41% van de 18- tot 39-jarigen. Voor dagelijks wit brood is dat 26% en 27%. Volwassenen eten gemiddeld 89% (150 gram of 4 sneden) van de minimaal aanbevolen hoeveelheid brood (5 sneden of 175 g). 18- tot 39-jarigen eten gemiddeld 152 gram en 40- tot 64-jarigen 132 gram. Mannen eten gemiddeld meer granen en aardappelen dan vrouwen.

Melk en sojaproducten verrijkt met calcium

De volwassen Vlaming eet gemiddeld te weinig melkproducten en sojaproducten die met calcium zijn verrijkt – met uitzondering van kaas. 18- tot 39-jarigen consumeren dagelijks gemiddeld 143 gram melk of melkproducten en sojaproducten met calcium, bij 40- tot 64-jarigen is dat 139 gram.

Kaas

Volwassenen eten een gemiddelde van 27 gram kaas per dag. Belgische vrouwen eten minder kaas dan de mannen. Ze consumeren het wel frequenter, 24% van de vrouwen geeft aan 1 keer of meer per dag kaas te consumeren, voor de mannen is dat 19%.

Vlees, vis, eieren en vervangproducten

Van vlees, vis, eieren en vervangproducten eten 18- tot 39-jarigen gemiddeld 146 gram per dag en 40- tot 64-jarigen 159 gram per dag. 115 gram daarvan bestaat uit vlees en vleesbereidingen – identiek voor de beide groepen. Dat is eigenlijk te veel. De meerderheid van de volwassen Belgische bevolking eet minstens één keer per week vis. Maar 48% van de 18- tot 39-jarigen en 40% van de 40- tot 46-jarigen haalt deze norm niet.

Restgroep

Gesuikerde en alcoholische dranken, koek en gebak, sauzen, … De voedingsmiddelen uit de restgroep heb je niet nodig voor een evenwichtig voedingspatroon. De Belgische volwassenen doen het slecht: 18- tot 39-jarigen consumeren dagelijks gemiddeld 602 gram (of 721 kcal) uit de restgroep (alcohol inbegrepen), en 40- tot 64-jarigen 494 gram (of 598 kcal).

Meer informatie over de Voedselconsumptiepeiling 2014.

Gezondheidsenquête (2018): Vlaamse volwassenen van 25 jaar en ouder

De Gezondheidsenquête geeft geen cijfers weer voor 1 leeftijdscategorie van Vlaamse volwassenen, maar geeft deze opgesplitst in 4 groepen weer: Vlamingen tussen 25 en 34 jaar, tussen 35 en 44 jaar, tussen 45 en 54 jaar en ten slotte de groep van 55 tot 64 jaar.

Binnen de leeftijdscategorie van 25- tot 34-jarigen eet 31% dagelijks de aanbevolen hoeveelheid fruit. 43% van hen eet wel voldoende groenten. En gecombineerd? Slechts 10% eet dagelijks voldoende fruit en groenten. 46% drinkt de aanbevolen hoeveelheid water. 27% van de 25- tot 34-jarigen drinkt elke dag gesuikerde frisdrank en 36% eet dagelijks zoete of zoute snacks.

Binnen de leeftijdscategorie van 35- tot 44-jarigen eet 29% dagelijks de aanbevolen hoeveelheid fruit. 45% van hen eet wel voldoende groenten. En gecombineerd? Slechts 11% eet dagelijks voldoende fruit en groenten. 35% drinkt de aanbevolen hoeveelheid water. 24% van de 35- tot 44-jarigen drinkt elke dag gesuikerde frisdrank en 38% eet dagelijks zoete of zoute snacks.

Binnen de leeftijdscategorie van 45- tot 54-jarigen eet 35% dagelijks de aanbevolen hoeveelheid fruit. 38% van hen eet wel voldoende groenten. En gecombineerd? Slechts 13% eet dagelijks voldoende fruit en groenten. 30% drinkt de aanbevolen hoeveelheid water. 22% van de 45- tot 54-jarigen drinkt elke dag gesuikerde frisdrank en 37% eet dagelijks zoete of zoute snacks.

Binnen de leeftijdscategorie van 55- tot 64-jarigen eet 40% dagelijks de aanbevolen hoeveelheid fruit. 44% van hen eet wel voldoende groenten. En gecombineerd? Slechts 14% eet dagelijks voldoende fruit en groenten. 31% drinkt de aanbevolen hoeveelheid water. 15% van de 55- tot 64-jarigen drinkt elke dag gesuikerde frisdrank en 33% eet dagelijks zoete of zoute snacks.

Meer informatie over de gezondheidsenquête.

Preventiebarometer (2023): eetgedrag Vlaamse volwassenen (van 18 jaar en ouder)

Het percentage personen dat dagelijks fruit eet bedraagt volgens de preventiebarometer (2023) is 48,4% en het percentage personen dat dagelijks groenten eet is 67,6%. Dagelijks eet 42,0% van de Vlaamse bevolking zowel groenten als fruit.

Van de Vlaamse bevolking drinkt 15,1% dagelijks gesuikerde frisdrank en eet 26,9% dagelijks zoete of zoute snacks.

Mannen, jongvolwassenen, personen die hoogstens een diploma secundair onderwijs behaalden en personen die moeilijk financieel rondkomen lopen een hoger risico op ongezonde voedingsgewoontes.

De grote meerderheid (86,7%) eet altijd of meestal ’s avonds samen met huisgenoten. Er is een significant verschil volgens leeftijd: de 18-54-jarigen eten significant minder vaak ’s avonds samen met hun huisgenoten (78,6% à 84,0%) dan de 55-plussers (=90,6%). Personen die aangeven moeilijk financieel rond te komen, eten significant minder vaak altijd of meestal samen met hun huisgenoten dan personen die melden gemakkelijk rond te komen (84,4% versus 87,3%).

Bij het kopen van eten vinden personen de smaak het belangrijkste (76,8% vindt dit heel belangrijk) gevolgd door de voedingswaarde (41,5%), de prijs (39,4%), hun dieet/gewicht (21,5%) en het gemak (18,0%).

Meer dan 7 op de 10 personen (73,5%) hebben geprobeerd om in de voorbije 12 maanden gezonder te eten. Iets minder dan 7 op de 10 personen (67,5%) hebben de intentie om in de volgende 12 maanden gezonder te eten. Personen met overgewicht en obesitas hebben vaker intenties om gezonder te eten. Mensen die de intentie hebben om iets te veranderen geven de voorkeur aan meer groenten en fruit eten (57,5%), minder gesuikerde frisdrank drinken en zoete of zoute snacks eten (37,5%), genieten van wat men eet (33,6%) en stoppen met eten als de honger over is (32,2%).

Ongeveer de helft van de personen met de intentie om gezonder te eten in de volgende 12 maanden is weinig zeker hierin te slagen (48,5%).

De grootste belemmeringen die ervaren worden om gezond te eten zijn: “gezonde voeding is duur” (65,3%). De 18-34-jarigen vinden de prijs bij het kopen van eten significant vaker heel belangrijk (44,7% à 45,9%) dan de 45-64-jarigen (35,2% à 34,5%) en de 75-plussers (38,2%). Hoe lager het opleidingsniveau, hoe significant vaker men de prijs heel belangrijk acht (hoogopgeleid 29,3% versus midden opgeleid 43,8% versus laagopgeleid 49,5%). Ook personen die aangeven moeilijk financieel rond te komen vinden de prijs significant vaker heel belangrijk dan personen die aangeven gemakkelijk rond te komen (60,2% versus 31,0%).

Andere vaak gerapporteerde belemmeringen waren “lekker eten niet kunnen of willen missen” (63,3%) en “een druk leven” (58,7%). Personen die niet dagelijks groenten en fruit eten ervaren alle belemmeringen vaker dan personen die wel dagelijks groenten en fruit eten.

Er blijkt een draagvlak te zijn voor de potentiële beleidsmaatregel rond voeding: 77,6% vindt een verbod op reclame voor ongezonde voeding voor kinderen en jongeren belangrijk.

Lees meer over de preventiebarometer studie.