Een uitgebreide wetenschappelijke literatuurstudie lag aan de basis van de nieuwe bewegingsdriehoek. Zo verzamelde het Vlaams Instituut Gezond Leven de meest recente wetenschappelijke informatie over beweging en stemde die af met de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad. Ook namen we de bestaande bewegingsmodellen uit het buitenland onder de loep.

Vervolgens werd een groep onafhankelijke experten inzake beweging en lang stilzitten, gedragsverandering en communicatie samengebracht. De experten gaven advies bij en feedback op de inhoudelijke bewegingsaanbevelingen en communicatieboodschappen. Belangrijk is immers dat de aanbevelingen niet alleen correct, maar ook eenvoudig en goed te begrijpen zijn.

Bij de visuele uitwerking van de bewegingsdriehoek stond de burger centraal. Daarom werden de bewegingsdriehoek op verschillende momenten bij een groep van 300 burgers getest op begrijpelijkheid, bruikbaarheid en vormgeving. In dat panel zaten verschillende doelgroepen zoals jongeren, ouderen, volwassenen met en zonder kinderen en kwetsbare groepen.

Tenslotte lichtte het Vlaams Instituut Gezond Leven in een laatste fase de nieuwe bewegingsdriehoek toe aan een ruime groep van stakeholders. Met als doel: draagvlak creëren en manieren bespreken om de nieuwe bewegingsdriehoek bekend te maken.