Hoe is de voedings- en bewegingsdriehoek tot stand gekomen?

Een uitgebreide wetenschappelijke literatuurstudie lag aan de basis van de nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek. Zo verzamelde het Vlaams Instituut Gezond Leven de meest recente wetenschappelijke informatie over gezonde voeding en beweging en stemde het af met de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad. Ook namen we de bestaande voedings- en bewegingsmodellen uit het buitenland onder de loep.

Vervolgens werd een groep onafhankelijke experten inzake voeding, beweging, lang stilzitten, gedragsverandering en communicatie samengebracht. De experten gaven advies bij en feedback op de inhoudelijke voedings- en bewegingsaanbevelingen en communicatieboodschappen. Belangrijk is immers dat de aanbevelingen niet alleen correct, maar ook eenvoudig en goed te begrijpen zijn. 

Bij de visuele uitwerking van de voedings- en bewegingsdriehoek stond de burger centraal. Daarom werden de driehoeken op verschillende momenten bij een groep van 300 burgers getest op begrijpelijkheid, bruikbaarheid en vormgeving. In dat panel zaten verschillende doelgroepen  zoals jongeren, ouderen, volwassenen met en zonder kinderen en kwetsbare groepen. 

Tenslotte lichtte het Vlaams Instituut Gezond Leven in een laatste fase de nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek toe aan een ruime groep van Stakeholders. Met als doel: draagvlak creëren en manieren bespreken om de nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek bekend te maken.   

Proces Driehoeken