Toevoegsels of additieven zijn stoffen met of zonder voedingswaarde die op zichzelf gewoonlijk niet als voedsel worden geconsumeerd en die om technische redenen bewust aan voedingsmiddelen worden toegevoegd. Het zijn producten die het fabricageproces van het voedingsmiddel vergemakkelijken of het uitzicht, de smaak of de voedingswaarde ervan verbeteren.

Het gaat om een zeer heterogene groep van stoffen, die niet onder één noemer te brengen zijn. Zo hebben enkele vitaminen en de kleurstoffen uit bieten en worteltjes een E-nummer, maar ook stoffen zoals bijenwas en lecithine. Aroma’s (geur- en smaakstoffen) hebben geen E-nummer (zie verder). 

Additieven worden gerangschikt per groep volgens de functie die zij vervullen en hebben allemaal een code (E-nummer) die van kracht is in alle landen van de Europese Unie (vandaar de E). Stoffen met een E-nummer zijn goedgekeurd en veilig bevonden door de EU. Men mag bij het vervaardigen of bereiden van voedingsmiddelen vastgestelde voorwaarden (positieve lijst). 

Wat zegt de wet?

Op het etiket van voedingsmiddelen moet de functie van de gebruikte toevoegsels vermeld worden, gevolgd doo zijn specifieke benaming of zijn E-nummer. Bijvoorbeeld: bij het gebruik van citroenzuur (E330) als antioxidant zijn er drie mogelijke vermeldingen in de ingrediëntenlijst:

• antioxidant: citroenzuur
• antioxidant (E330)
• antioxidant: citroenzuur (E330)

Veel consumenten staan argwanend tegenover deze stoffen. Om toegepast te mogen worden, moeten additieven aan strenge eisen voldoen. De stoffen zijn/worden uitgebreid getest en er kan gesteld worden dat het hier gaat om
de best onderzochte stoffen in onze voeding. Additieven mogen ook niet zomaar worden toegevoegd, per additief wordt gekeken wat de mogelijke toepassingen zijn en wat de maximale dosis is die toegepast mag worden. Stoffen die veilig zijn bevonden voor de vastgestelde toepassingen kunnen een E-nummer krijgen. Dit nummer is feitelijk een kwaliteitskenmerk, het geeft aan dat de stof goed is onderzocht in de gebruikte toepassing. Producten met additieven die niet in Europa zijn toegelaten, mogen niet geïmporteerd en verkocht worden in Europa en dus ook niet in België.