Zeker Gezond: gezonde recepten bij de hand

Op zoek naar een lekker, gegarandeerd gezond recept? Gevonden! Op zekergezond.be en bijhorende app vind je meer dan 1.000 gezonde, eenvoudige én lekkere recepten.

De voedingsdriehoek vertelt je al wat je best eet. Maar hoe begin je daar nu concreet aan? Met Zeker Gezond tover je de voedingsdriehoek op je bord. Van oer-Vlaams tot exotisch, van een stukje vlees tot puur plantaardig: dankzij onze partners hebben we voor elk wat wils. Surf naar zekergezond.be of download de app rechtstreeks in de App Store of Google Play.

Waarom dit receptenplatform?

In 2017 lanceerde Gezond Leven de omgekeerde voedingsdriehoek. Het beeld en de achterliggende adviezen vertellen je wat je best eet. Veel Vlamingen bleken nog nood te hebben aan bijkomende ondersteuning, om de theorie in de praktijk te brengen. Heel wat mensen vroegen ons dan ook naar bijhorende receptjes, zowel gewone burgers als gezondheidsprofessionals zoals diëtisten. Er was dus een grote behoefte om die theoretische richtlijnen van de voedingsdriehoek in de praktijk te zien.

Vlaming wil hulp om gezonder te eten
Deze behoefte werd bevestigd door een enquête over de voedingsdriehoek en gezonde voeding die we begin 2019 lieten afnemen bij een representatieve steekproef van 500 Vlamingen. Op de vraag om een top 3 aan te duiden bij ‘Wat zou jou kunnen helpen om gezonder te eten?’ gaf 47% aan dat recepten aangeboden via verschillende kanalen (website, kookboek of app) hem of haar zou ondersteunen. Dit was het op één na populairste antwoord (57% duidde ‘Gezonde voeding die goedkoper is’ aan).

Recepten volgens de voedingsdriehoek
Aan recepten op zich is er natuurlijk geen gebrek. Maar een betrouwbare, onafhankelijke bron van gezonde recepten in de vorm van een app en webplatform ontbrak tot nu toe. We sloten een partnerschap met verschillende Vlaamse organisaties om een selectie van hun recepten te gebruiken en toetsten die aan gezondheidscriteria in functie van de voedingsdriehoek. Het Nederlandse Voedingscentrum stelde zelfs zijn volledige receptendatabase ter beschikking. Behalve het kosteloos aanbieden van de app en website Zeker Gezond is ook de integratie van een filter voor budgetvriendelijke recepten een meerwaarde ten opzichte van het bestaande aanbod.

Zeker Gezond kwam er niet in 1-2-3. Omdat we uiteraard een zo kwalitatief mogelijk eindproduct wilden afleveren waar onze doelgroep ook echt iets aan heeft, stopten we er veel werkuren in. Zo deden we een intensief vooronderzoek met onze partners om de noden van onze doelgroep naar boven te brengen en af te bakenen, zorgden we voor een wetenschappelijke onderbouwing op het vlak van de gezondheidscriteria en gedragsverandering, deden we verschillende testmomenten bij burgers tijdens de ontwikkeling en werkten we samen met partners voor het aanleveren van de recepten. Daarnaast investeerden we in mediaruimte voor een communicatiecampagne.

App valt in de smaak: enkele cijfers
De eerste reacties en cijfers laten zien dat dit een welkom product is voor de Vlaming. Op de dag van lancering bereikte Zeker Gezond de kaap van 13.000 aangemaakte profielen. Er waren ook meer dan 30.000 unieke bezoekers die dag. Na één week zaten we over 40.000 downloads van de app, en meer dan 20.000 geregistreerde profielen. Deze cijfers bevestigen dat de app effectief inspeelt op een bestaande behoefte. Dankzij vele positieve reacties en suggesties kunnen we het platform verder uitbreiden, om blijvend in te spelen op de noden van de eindgebruiker.

Gezond Leven zal na deze lancering naar het algemeen publiek ook ruimere implementatiemogelijkheden verkennen en de app bekend maken naar verschillende settings. Zeker Gezond zal bijvoorbeeld ook als inspiratiebron voor gezonde en betaalbare gerechten gepromoot worden naar gezondheidsprofessionals en organisaties die instaan voor het voedingsaanbod in scholen, bedrijven, dienstencentra, sociale voedselvoorzieningen en zorginstellingen.

Contact en privacy

Zeker Gezond is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid en PIO (Programma Innovatieve Overheidsopdrachten). Heb je vragen of een probleem? Neem dan contact op met ons op via zekergezond@gezondleven.be.   

Omdat Gezond Leven erg veel belang hecht aan privacy werken we samen met een Data Protection Officer (DPO) die toeziet op de bescherming van jouw persoonsgegevens. Meer informatie over het gebruik van en hoe we te werk gaan, vind je via volgende link: https://www.zekergezond.be/termsAndCondition 

Partners 

Zonder recepten geen receptenplatform. Dankzij deze partners heeft dit platform meer dan 1.000 gezonde recepten in de aanbieding:

Elk van die organisaties heeft eigen accenten en expertise in recepten. Voor dit platform selecteerden onze partners met grote zorg gezonde, lekkere recepten uit hun aanbod. Die werden door de experten van Gezond Leven getoetst aan de voedingsdriehoek op basis van enkele criteria.

Voedingsdriehoek en gezondheidscriteria

Alle recepten in de app voldoen aan enkele gezondheidscriteria, opgesteld door de voedingsexperts van het Vlaams Instituut Gezond Leven. De criteria zijn gebaseerd op de 3 principes van de voedingsdriehoek:

  1. Eet in verhouding meer plantaardige dan dierlijke voeding.
  2. Vermijd ultrabewerkte voeding zoveel mogelijk. 
  3. Verspil geen voeding en matig je consumptie. 

Veelgestelde vragen

Benieuwd hoe dat boodschappenlijstje werkt? Wil je recepten inplannen in je weekmenu? Of wil je weten waarom we geen calorieën vermelden bij de recepten? In onze veelgestelde vragen vind je zeker een antwoord. Zie je jouw vraag niet in de lijst? Stuur ze dan naar zekergezond@gezondleven.be, wij helpen je graag verder.