Hoe voedselverleidingen in je omgeving de baas blijven?

De automaat in het station, het gezellige eetfestijn van de jeugdbeweging, snel eten voor de tv, … We leven in een maatschappij waarin je moeilijk om ongezonde verleidingen heen kunt. Of zo lijkt het toch. Zo’n omgeving die ongezond eten en minder beweging uitlokt, noemen we obesogeen. Mensen nemen er meer energie op dan ze verbruiken.

Zowel je fysieke als sociale omgeving beïnvloedt jouw eetgedrag. Met fysieke omgeving bedoelen we dat er rondom je steeds meer ongezond voedsel beschikbaar is. In de supermarkt, maar ook op straat en in je eigen huis. En heb je het maar voor het grijpen? Dan val je er snel op terug. Een andere bepalende factor is je sociale omgeving. Onbewust baseer jij jouw eetgedrag op dat van je huisgenoten, familieleden, collega’s, … Stond jij nog nooit stil bij de effecten van je fysieke en sociale omgeving? Logisch! 70 procent van ons gedrag verloopt automatisch en intuïtief.

Vraag jij je af hoe je gezond eten in jouw leven ingepast krijgt? Dan moet je zowel automatismen proberen te bedwingen – en dus niet langer gedachteloos dingen in je mond stoppen – én bewuster omgaan met gezonde voedselkeuzes.

Dit dossier reikt jou handvatten aan om anders met je fysieke en sociale omgeving om te gaan. Op sociaal vlak is het belangrijk om nieuwe gewoontes te kweken, waaraan je vervolgens vasthoudt. En binnen je fysieke omgeving moet de gezonde keuze voortaan ook de gemakkelijkste zijn. Of hoe je gezond eten zelf in de hand hebt.