Grenzen stellen

Kindje was handen

Kinderen hebben grenzen nodig om goed te functioneren. Ook als het gaat over goed en gezond eten. Als je er van jongs af aan mee begint, worden regels al gauw goede gewoontes.

Regels en afspraken kunnen verschillen van gezin tot gezin. Grootouders hebben ook wel eens andere regels, zeker wat snoepen betreft. Loopt het de spuigaten uit? Dan is overleg nodig. Maar wees gerust: kinderen begrijpen heel snel dat de regels thuis en elders kunnen verschillen.

Hoe maak je regels en afspraken?

 • Stel duidelijke, simpele regels die kinderen gemakkelijk kunnen naleven. Zoals: “We eten aan tafel, zonder iPad.” Of “Iedereen wast zijn handen vooraleer hij aan tafel gaat.”
 • Formuleer regels positief. Liever: “Aan tafel drinken we water”, dan “We drinken geen frisdrank”.
 • Leg je kind uit waarom je een bepaalde regel stelt. Zoals: “Ik wil graag dat we samen aan tafel eten omdat we dan kunnen bijbabbelen en zo een gezellig familiemoment hebben.”
 • Ga na of je kind de regels begrijpt.
 • Pas je bij het stellen van regels en afspraken aan aan de leeftijd van je kind. Bij jonge kinderen bepaal jij de regels. Ze staan niet ter discussie. Geef oudere kinderen (vanaf 4 jaar) meer inspraak. Dan is de kans groter dat ze zich aan de afspraken houden.
 • Je hebt beter enkele goede regels die je kinderen volgen, dan te veel regels die ze voortdurend negeren. Let op met te veel en te strenge ‘snoepregels’. Snoep wordt zo interessanter dan het is.
 • Moedig je kinderen aan met complimentjes als ze zich aan de regels houden.
 • Volg de regels consequent. Verwacht je van je kind dat het vraagt wanneer het nog een hapje mag nemen op een feestje, spreek hem/haar er dan ook telkens op aan als hij/zij dat niet doet. Ook wanneer je zelf gezellig in gesprek bent met je vriendin.
 • Worden de regels overtreden?
  • Wijs hier dan rustig op en hou je aan de afgesproken gevolgen. Maak zeker tijd om samen de situatie te bespreken. Dat doe je best wanneer iedereen gekalmeerd is (bv. nadat de woede-uitbarsting van je kind is gaan liggen). Leg dan uit welk gedrag je niet oké vond en waarom. Want als je dat op het moment zelf probeert te doen, en de emoties nog te hoog zijn, komt de boodschap niet binnen.
  • Herhaal de regels en pas ze aan als je dat wenst. Als je voelt dat je de regels telkens moet herhalen en dat ze niet meer duidelijk zijn, zet je ze misschien beter op papier. Voor jonge kinderen kan je hiervoor tekeningen en foto’s gebruiken die ze goed herkennen.

Voorbeelden van regels en afspraken rond voeding:

 • We eten aan tafel, zonder afleiding van tv, smartphone, iPad, …
 • We lopen niet heel de dag door wat te knabbelen, maar houden ons aan vaste eetmomenten.
 • Aan tafel drinken we altijd water. Frisdrank houden we voor speciale gelegenheden, zoals een feestje.
 • Vinden we iets niet of minder lekker? We blijven beleefd aan tafel en zeggen geen bweik of bah.
 • ...
An

“Na een aantal jaren op school merkten we dat sommige goede gewoonten soms verwaterden: wij namen altijd onze tijd voor de maaltijd, maar nu merken we dat onze kinderen soms snelsnel willen eten, waarschijnlijk omdat ze op school een redelijk korte middagpauze hebben. Daarom is de regel dat iedereen aan tafel blijft zitten tot de laatste persoon gedaan heeft met eten, zo verliezen ze ook hun zin om alles snel naar binnen te werken.”

Getuigenis van An, mama van Eliza (12 jaar), Kolya (9 jaar) en Maïté (2 jaar)

Bespreek de regels en afspraken

Hoe ouder je kind, hoe ruimer zijn/haar leefwereld wordt. Hij of zij hoort en ziet andere gewoontes en gaat vaker de grenzen aftasten of de regels ter discussie stellen. Leg je kind uit waarom bepaalde regels bij jullie gelden. Benadruk het belang van gezonde voeding en wijs op de risico’s van te veel snoepen en ongezond eten en drinken, zonder het ingewikkeld te maken. Met een ouder kind mag je best wat onderhandelen. Met hen is het soms zoeken naar de balans tussen gezonde en ongezonde keuzes. Door naar elkaars mening te luisteren, kunnen jullie samen afspraken maken en zullen kinderen zich er makkelijker aan houden.

Bekijk hier een filmpje van het Voedingscentrum over afspraken maken met kinderen tussen 4 en 12 jaar.

Wist je dat ...

… deze tip 1 van de 13 tips is om kinderen te stimuleren om gezond te eten? Via onderstaande button vind je de weg naar de andere tips, en de o –zo belangrijke Gouden Regel die de basis vormt voor alle tips.