Acties Gezond Leven om in te spelen op het sociaal-culturele aspect van de voedselomgeving via interactieve vaardigheden:

Voor het secundair onderwijs werd het informatiedossier ‘(On)gezonde voedselverleidingen’ ontwikkeld. Het is een inspiratiebundel voor leerkrachten secundair onderwijs over de invloed van de omgeving op wat je eet. Het dossier omvat onder andere lessuggesties voor jongeren om te leren omgaan met verschillende soorten van sociale beïnvloeding die ons eetgedrag bepalen.