Acties Gezond Leven om in te spelen op competenties en drijfveren:

Kennis over gezonde voeding

Gezond eten: wat is dat nu precies? In de media verschijnen zoveel tegenstrijdige berichten dat je op den duur het bos door de bomen niet meer ziet. Daarom verzamelde Vlaams Instituut Gezond Leven alle huidige wetenschappelijke kennis over gezonde voeding – wat krijgt de voorkeur, wat beperk je beter, … in de voedingsdriehoek. De voedingsdriehoek tracht aan de hand van vier wat-boodschappen de psychosociale competenties van Vlamingen te versterken door hen kennis bij te brengen over wat gezonde voeding is. Verschillende materialen werden ontwikkeld om deze boodschappen te verspreiden zoals: infographics die moeilijke boodschappen visueel toelichten, afbeeldingen, informatieteksten, e-learnings, presentaties, …

Voor de setting onderwijs werden heel wat educatieve materialen ontwikkeld, zoals educatieve pakketten, informatiedossiers, affiches, …

Kennis over ons eigen eetgedrag

Op www.mijngezondleven.be kan via korte vragenlijsten worden nagegaan of men voldoet aan de adviezen rond fruit, groenten, water en een gezonde lunch bij de voedingsdriehoek. Op basis van de antwoorden op de vragenlijst wordt automatisch een persoonlijk advies geformuleerd, dat de kennis rond het eigen eetgedrag verhoogt.

Kennis over budgetvriendelijk winkelen

Op de vraag om een top 3 aan te duiden bij ‘Wat zou jou kunnen helpen om gezonder te eten?’, duidde 57% aan ‘Gezonde voeding die goedkoper is’. Om voeding goedkoper aan te bieden, zijn eerst en vooral een aantal strategieën noodzakelijk binnen de economische en politieke context. Daarnaast voorziet Gezond Leven enkele tips en tricks om de kennis van Vlamingen te verhogen rond betaalbaar en gezond koken en winkelen.

Maaltijden bereiden

Aan recepten op zich is er natuurlijk geen gebrek. Maar een betrouwbare, onafhankelijke bron van gezonde recepten, in de vorm van een app en webplatform, ontbrak tot nu toe. We sloten een partnerschap met verschillende Vlaamse organisaties om een selectie van hun recepten te gebruiken en toetsten die aan gezondheidscriteria in functie van de voedingsdriehoek. Al deze recepten werden gebundeld op zekergezond.be en in een bijhorende app.

Daarnaast werden ook receptfiches ontwikkeld waarin een aantal (voor)bereidings- en bewaringstechnieken visueel zijn weergegeven voor verschillende voedingsmiddelen zoals pastinaak, kikkererwten, …

Reguleren van eetgedrag à Mijngezondleven.be

Het Vlaams Instituut Gezond Leven paste een aantal zelfregulatietechnieken toe op www.mijngezondleven.be. Naast het invullen van gezondheidstestjes en het verkrijgen van persoonlijke feedback, kunnen Vlamingen er een persoonlijk actieplan opmaken en bijsturen om gezonder te eten en te drinken. Verder zijn er tips en een gezond weekmenu voorhanden om gezond eten in te plannen.

Kritische vaardigheden

  • Gezond Leven helpt Vlamingen een voedingsetiket interpreteren aan de hand van beschikbare informatie, lespakketten en workshops.
  • Gezond Leven ontwikkelde de brochure ‘Gezonde en betaalbare voeding’. Het doel van deze brochure is om medewerkers van sociale voedselvoorzieningen en lokale gezondheids- of welzijnsambtenaren te voorzien van adviezen en tips rond budgetvriendelijke, gezonde voeding voor hun klanten.
  • Verder zijn er op de website ook tips rechtstreeks naar de burger gericht om met een beperkt budget gezond te eten. Er zijn tips om te gebruiken voor, tijdens en na het winkelen..
  • Het informatiedossier ‘Lekkere Reclame’ werd door Gezond Leven ontwikkeld als houvast voor leerkrachten secundair onderwijs, voor lessen over bewust en kritisch omgaan met reclame voor voeding.
  • Voor het basisonderwijs zit het thema reclame vervat in lessen, lessuggesties en lesblaadjes rond reclame en voeding in het educatief pakket ‘Lekker Gezond’.

Acties rond drijfveren

  • Doorheen verschillende materialen wordt ook ingespeeld op reflectieve drijfveren zoals attitudes, risicoperceptie, … bv. door de voordelen van bepaalde voedingsmiddelen op onze gezondheid en het milieu te bespreken.
  • Gezond leven geeft verder tips om om te gaan met een aantal automatische drijfveren zoals emotioneel eten, extern eten, cravings en stress-eten.
  • Om Vlamingen automatisch meer naar de gezonde keuze te sturen, kunnen ook een aantal nudging en communicatiematerialen van Gezond Leven gebruikt worden (zoals wobblers die water drinken promoten, affiches rond tussendoortjes, …).