Acties Gezond Leven om in te spelen op het fysieke aspect van de voedselomgeving:

 • Om het voedingsaanbod in de thuisomgeving te verbeteren, biedt Gezond Leven informatie aan over ‘gezond opvoeden. Zowel voor peuters/kleuters, kinderen en jongeren wordt weergegeven wat en hoeveel kinderen best eten. Daarnaast vind je er toegepaste informatie en tips per leeftijdsgroep, die ouders bijbrengen hoe ze kunnen motiveren tot gezond eten. Er wordt ook een workshop ‘Gezond Opvoeden’ aangeboden aan ouders en verzorgers.
 • Om enkele van deze tips (bv. proeven in een positieve sfeer) spelenderwijs toe te passen in de gezinscontext, ontwikkelde Gezond Leven ook het gezelschapsspel Lekkerbekjes.
 • Gezond Leven ontwikkelde voor scholen, bedrijven, kinderopvang, sportclubs, sociale voedselvoorzieningen en universiteiten/hogescholen aanbevelingen die aangeven waaruit een gezond voedingsaanbod voor kinderen, jongeren, werknemers, studenten, … idealiter bestaat.
 • Deze aanbevelingen worden ook voorgesteld aan de hand van opleidingen/workshops voor verschillende doelgroepen (schooldirectie en koks, verzorgers uit kinderdagverblijven, werkgevers en werknemers, jeugdhulp (gezonde kost), …).
 • Naast deze aanbevelingen en vormingen om het aanbod gezonder te maken, promoot Gezond Leven ook een aantal projecten, tips en materialen om effectief te kiezen voor het beschikbare gezonde aanbod, dat al dan niet nog bestaat naast een ongezonder aanbod. Voorbeelden zijn:
  • Nudging en communicatiematerialen (zoals wobblers die water drinken promoten, affiches rond tussendoortjes, …) om het gezonde voedingsaanbod in bv. een studenten- of bedrijfsrestaurant in de kijker te plaatsen.
  • Oog voor lekkers voor een wekelijks aanbod van groenten, fruit en melk in het basis- en buitengewoon secundair onderwijs.
  • Snack & Chill voor een aanbod van gezonde snacks in een gezellig kader voor (buiten)gewone secundaire scholen.
  • Gezonde Gasten is een methodiek die jeugdhulporganisaties ondersteunt om een gezonde omgeving te creëren voor jongeren die er verblijven.
 • Voor het secundair onderwijs werd het informatiedossier ‘(On)gezonde voedselverleidingen’ ontwikkeld. Het is een inspiratiebundel voor leerkrachten secundair onderwijs over de invloed van de omgeving op wat je eet. Het dossier omvat onder andere lessuggesties voor jongeren om de eigen voedselomgeving in kaart te brengen en oplossingen te bedenken om te kiezen voor de gezonde opties.
 • Momenteel wordt ook gewerkt aan aanbevelingen en projecten die lokale besturen ondersteunen om de voedselomgeving binnen de gemeente of stad zo in te richten dat gezonde voedselkeuzes gestimuleerd worden.